دانلود قالب الوشاپ Aloshop رایگان عشق یوسف «شاعر:امیر قره چاهی» | فروشگاه بایسل

عشق یوسف «شاعر:امیر قره چاهی»

‍ ‍ در حکایت امده در عشق رفاقت میکنم
از می و می خانه و ساقی روایت میکنم
دختی دیدمو گفتم چطور هس حالت
طعنه ای زد به منو گفت چه کثافت میکنم
پیمانه ای دادمو گفتم بفرما عاجل
ضربه ای زد به سرم رفت،چه نگاهت میکنم
داد فریادی زدم برگرد عزیزم رخ پری
نیم نگاهی کردو گفت از تو شکایت میکنم
دل مارا این جهانو آن جهان بکشس ولی
عابدی گف پسر زهرام صدایت میکنم
دستو پا گم کردمو گشتم به دنبالش نبود
این ها زِ سر پیر عَلمدار کتابت میکنم
من در ته چاهو عشق یوسف با من
این زلیخاه زمان حس ندامت میکند
وحیت آمد به دلم یوسف زهرا دریاب
گفتی ز می و می خانه جدایت میکنم
من دلم را عاشق سقای بی سر میکنم
(عاشق مردی ک) گف #پدرت را من شفاعت میکنم

شاعر:#امیر_قره_چاهی

Relatest posts

آیا شما واقعا یک رپکن هستید؟!

1 Comments

  1. مرسی از تکست وبت عالی بود

Leave Comments