دانلود قالب الوشاپ Aloshop رایگان کارگاه فلو سازی سلفامین 2 | فروشگاه بایسل
دانلود بیت گیم رایگان به نام Game Whit Balls

کارگاه فلو سازی سلفامین 2

کارگاه فلو سازی سلفامین
#کارگاه_فلو_سازی (2)
بیت (ضرباهنگ) مجموعه ای از عناصر پیوسته ، اعم از ریتم ها و ملودی های جاری ای میباشد که با اولویت های خاصی طبقه بندی شده اند ، آنجا که ریتم بالا تر است ، لحن شکسته تر و آنجا که ملودی منظور جریان باشد ، لحن اجرا ملودیک تر است . این قاعده به سادگی نشان میدهد که تمامیت رپ ، شکسته خوانی نیست و بخشی از صنعت رپینگ به خوانش روان و بدور از بالا پایین شدن های مکرر متن به اجرا گذاشته میشود.دقت داشته باشید که فلو ، مشتق شده ی اجزای یکی از همین نوع عناصر است ، برای نمونه فلوی کوبشی از کوبش کیک ها و جای هجاهای کوتاه و کشیده صحبت میکند و اینجا دقیقا مرز یک #فلو با اجزای عناصر ضرباهنگ میباشد.


Rap (rhythm & poem )
قاعده ریتم و شعر
هر شعر وزن و ریتم مخصوص به خودش را دارد ، پس با این حساب واژه #ریتم در این معنا ،گزارشی از جریان یک ریتم خارجی به نام #فلو را میدهد .این ریتم یا از جذب یک جز (مثلا ریتم ملودی ها ) به دست می آید و یا از ترکیب دو یا چند جز در دسترس .در مقالات و نوشته های گذشته دیدیم که چگونه میتوان از ضرباهنگ بعنوان یک مسیر منسجم در ساخت های فلو سازی ایده گرفت.اگر آهنگساز ایده های فلو سازی خود را از طریق ضرباهنگ بجا بگذارد ، به اجرا تنوع داده است ، و راهکار آن هجا خوانی های متفاوت در زمان ساخت یک اثر موسیقایی میباشد .بطوریکه آهنگسازان ابتدا با طراحی انواع ضرب و ملودی، فضای بیکرانی از کنش و واکنش را بین عناصر ایجاد کرده و پس از آن به حرکت فلو اندیشه اضافه میکنند .در مسیر جهانی شدن رپ فارس پیش از رپر ها ، نیاز به دانش آهنگسازی به سبک جهانی بسیار اولویت دارد و اگر به مانند گذشته تنها به ساختن فضاهای بی نشاط و بی تحرک ادامه بدهیم سهم چندانی از میدان های جهانی نخواهیم داشت.

کارگاه فلو سازی سلفامین 2 اموزش فلو در موسیقی فلو رپ

Relatest posts

آیا شما واقعا یک رپکن هستید؟!
آیا شما واقعا یک رپکن هستید؟!
دانلود بیت گیم رایگان به نام Game Whit Balls
دانلود بیت گیم رایگان به نام Game Whit Balls

Leave Comments