دانلود قالب الوشاپ Aloshop رایگان نقش گفتار در تفکر موسیقایی | فروشگاه بایسل

نقش گفتار در تفکر موسیقایی

نقش گفتار در تفکر موسیقایی
گفتار اگر به معنای انتقال ایده های زبانی باشد ، پس پیش از آنکه وسیله باشد ، سابقه ی فکری دارد.یعنی گفتار نخستین منشا در طرح ریزی بستر فرم موسیقی میباشد ، ترکیبی از روح و جسارت ، ایمان و آرزو ، نبرد و انتقام ، مرگ و زندگی و یا هزارن تم وصفی دیگر که گوشه گوشه آن در جهان فکری شخص آهنگساز شکل میگیرد و گوش او آنقدر به این اتفاقات نزدیک است که شمایل آن را حتی در چشمان نقاشان هم نمیتوان دید .

درک پیام های ذهنی و تفسیر آوایی آنها به صداهای نزدیک چه از حیث حرکت ( ملودی) و چه از لحاظ جنس ، نخستین قدم در اسکان ایده های صوتی و تصویری از جهان فکر میباشند و این قاعده گفتمان موسیقایی را به جهان پیمایی بی شرط تبدیل میکند که منجرب به خلق عناصر بی همتا خواهد شد .
مثلا اگر قرار بر افزایش تحرک ( شتاب ) در شکل یک عنصر باشد میتوان به جای سرعت بخشیدن به جان صدا ، تندای جریان زمان ( تمپو ) را دستخوش تغیر کرد و بآسانی تمام رهسپار جهان آینده و گذشته شد . این یعنی چیزی که باید با تخیلی نشان دادنش به چشم ها باوراند ،از طریق گوش ها با طبیعت فکر همخوان تر است، زیرا حواسی که از طریق موسیقی شما به ذهن مخاطب القا میشود زمینه ساز جریحه دار شدن تمام اندوخته های یک ذهن در حد و اندازه ی همان فکر میباشد .

پس نتیجتا بهتر است تا سعی کنیم از طریق گفت و شنود های فکری ، عناصر را در جهتی خلق کنیم که اولا به صداها تفکر ببخشد و در ثانی از شرح حواس آن جای نماند .

No Tags

Relatest posts

آیا شما واقعا یک رپکن هستید؟!
آیا شما واقعا یک رپکن هستید؟!
دانلود بیت گیم رایگان به نام Game Whit Balls
دانلود بیت گیم رایگان به نام Game Whit Balls
دانلود بیت گیم رایگان به نام Game Whit Balls

Leave Comments