دانلود قالب الوشاپ Aloshop رایگان فیزیک در موسیقی | فروشگاه بایسل

فیزیک در موسیقی

فیزیک در موسیقی (2)
تکرار فریبنده
هنگامی که یک ریتم 4 ضربی را در کنار یک فرم آرپژ از ملودی قرار میدهید ، در لحظه های نخستین احساس خوبی از شنیدن تکرار آن فرم به شما سرایت خواهد کرد،

اما به مرور این حس تکرار به یکنواختی عناصر موسیقایی و کهنگی بافت پیش گوش هایتان تبدیل خواهد شد. برای خارج شدن از این حالت ، معمولا آهنگسازان با افزودن عناصر پر شتاب دیگر(چه افزایشی و چه کاهشی) ، سعی بر مرتفع کردن این مشکل دارند . اما این راه حل ، تنها توانایی کاور کردن دارد و ضمن آن به شلوغی و آمیختگی عناصر هم خواهد انجامید . برای سادگی در بیان ، دو اتوموبیل را در نظر بگیرید ، که با سرعت 100 km/h در جاده ای صاف و هموار در حال حرکت اند . بنا به قانون نسبیت ، این دو اتومبیل نسبت به هم ساکن اند ، زیرا در هر زمانی ، همواره در کنار یکدیگرند و از هم فاصله نمیگیرند.پس اگر اتوموبیل اول را (حامل ریتم ) و دومی را (آرپژ ملودی ) فرض کنیم ، تا زمانی که این دو با یک تندا در حرکت باشند نسبت بهم ساکن اند و همین اتفاق باعث تکراری شدن همه مکان ها در هر زمانی خواهد بود.

حالا تصور کنید که این دو اتومبیل در حال کورس گذاشتن با یکدیگر باشند ،ریتم از ملودی و ملودی از ریتم دائما سبقت بگیرند و برای تصاحب قدرت ، دائما در فضا جابجا شوند ، حتی با بستن راه یکدیگر اجازه عبور دادن به یکدیگر را ندهند و مدام به هم بکوبند . همه اینها به شرطی اتفاق می افتد که شما بتوانید از صداها تولید فکر کنید و تفکر شماست که خواسته یا ناخواسته در رسیدن شما به شکل نهایی فرآیند تولید یک اثر موسیقایی ، تاثیر خواهد گذاشت .

No Tags

Relatest posts

آیا شما واقعا یک رپکن هستید؟!
آیا شما واقعا یک رپکن هستید؟!
دانلود بیت گیم رایگان به نام Game Whit Balls
دانلود بیت گیم رایگان به نام Game Whit Balls
دانلود بیت گیم رایگان به نام Game Whit Balls

Leave Comments