دانلود قالب الوشاپ Aloshop رایگان فالش چیست ؟ | فروشگاه بایسل

فالش چیست ؟

سوالات کلیدی پنهان سلفامین
#سوالات_کلیدی_پنهان (3)
#فالش چیست ؟
برخلاف جهت موضوع اینبار فالش به معنای جلو ، عقب شدن از بخش مرکزی فرکانس های گام های معروف موسیقایی نیست.در راستای گرایشات موسیقی رپ به جریانی موسوم به #تئوری_صداهای_ناموسیقایی ، #لحن را به عنوان بالاترین ارزش و ساختار آن را از شبکه میلیونی #تم ها تعریف میکنیم ؛
1.فالش ، لحنی خواسته یا ناخواسته از تم هاست که زوج آن در بین تم های لحن مقابل وجود نداشته باشد.

درسته که فالش ها ، باعث کثیف شدن لحن مقابل اند ، اما مقدار کمی از آنها به درخشیدن و جلا دادن به سطح صداها کمک شایانی خواهد کرد.ابعداد گوناگونی از فالش ها وجود دارد که بمانند هر لحن دیگری ، شبکه ای پیوسته از صدها صدها هزار تم گوناگون اند.اگر بخواهم به شکل ذهنی آن را توصیف کنم ، اتاقی را در نظر بگیرید که روی تمام اجسام و اتفاقاتش برچسب (theme ، تم ) خورده باشد(بعدا دلیل آن را خواهم گفت)، اگر از آن اتاق بیرون آمدید و من را ببینید که پرسیده ام چه چیزی دیده ای ؟ مغز شما با گروه بندی تمام تم های محیط ، شبکه از آنها را آنالیز میکند و لحنی از طریق زبانتان به معنای قابل فهم به سوال من پاسخ خواهد داد.

No Tags

Relatest posts

آیا شما واقعا یک رپکن هستید؟!
آیا شما واقعا یک رپکن هستید؟!
دانلود بیت گیم رایگان به نام Game Whit Balls
دانلود بیت گیم رایگان به نام Game Whit Balls
دانلود بیت گیم رایگان به نام Game Whit Balls

Leave Comments