دانلود قالب الوشاپ Aloshop رایگان آیا موسیقی رپ ،موسیقی برتر است ؟ | فروشگاه بایسل

آیا موسیقی رپ ،موسیقی برتر است ؟

سوالات کلیدی پنهان سلفامین
#سوالات_کلیدی_پنهان (1)
آیا موسیقی رپ ،موسیقی برتر است ؟
در موسیقی رپ ، ما از صداها زیبایی طلب نمیکنیم ، بلکه فکر تولید میکنیم . تولید فکر با فضای ذهنی و باور های قلبی یا همان اراده وجودی ما شکل میگیرد ،پس من باید بدانم که چه چیزی در کجای فکرم میگذرد و چه میزان ابزار برای تهیه آن لازم است ، که مصالح فکری شما میشود تمام توان قدرت فکرتان در پایگاه داده های ذهنی ، مانند تجسم و شنیدن .

اما چگونه از صدا باید فکر تولید کرد ؟

به زبان خیلی خیلی ساده و بنا به یک اصل ساده تر ،
اگر #نقطه_طلاقی_تصاویر_ذهنی با شنیده های فکری را به انجام یک فعل نزدیک کنیم و انجام آن را از صداهای موسیقایی مان طلب کنیم ، از سوی انفعلات صوتی ، اندیشه ای بجریان گذاشته میشود که بازتاب همان فرایند #تفکر است .
یکی از دو متغیر این نظریه ، یعنی همان خط شنیداری ذهن ، باید بی قید و شرط از فرامین فکری ، همواره مانند قلب یک انسان در تپیدن باشد ، که به آن بعد زمان میگویند زیرا شنیدن بدون گذشت زمان تقریبا محال است و این فرق تمام جریان موسیقی با کلیت هنرهای دیگر است ، اما فاکتور دوم یعنی #ذهنیت_تصویری ، از آن جهت که دیده های تجربی ما به انجام کار واقعی مربوط است ، هر چه بیشتر در مکانش اتفاق باشد واقعی تر است و این نشان از بازی بازوهای فکر از نگاه اندیشه دارد

No Tags

Relatest posts

آیا شما واقعا یک رپکن هستید؟!
آیا شما واقعا یک رپکن هستید؟!
دانلود بیت گیم رایگان به نام Game Whit Balls
دانلود بیت گیم رایگان به نام Game Whit Balls
دانلود بیت گیم رایگان به نام Game Whit Balls

Leave Comments